การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ วาระ 2564 - 2567

2020-12-14 09:14:57 By Admin |  436    0    0

ประกาศ1.2563รัยสมัครนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย-1.jpg

รายการไฟล์แนบ :
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ.doc ( Filesize : 61 KB )
ประกาศ1.2563รัยสมัครนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย.pdf ( Filesize : 272 KB )
ประวัติผู้สมัครนายกสมาคมฯ.doc ( Filesize : 60 KB )
Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1242 (Online : 1)