ขอแสดงความยินดีกับ ทนพญ.จุรีภรณ์ บุญยวงศ์วิโรจน์

2018-01-20 20:56:56 By Admin |  1724    0    0
Language : Thai | English

26804899_1578331522247411_8480165419489565752_n.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ ทนพญ.จุรีภรณ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1641 (Online : 2)