การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน ประจำปี 2563

2020-12-08 10:30:02 By Admin |  243    0    0

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน ประจำปี 2563

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมบ้านเชียง ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จ.อุดรธานี

สัญจร-4-63_1.png

 

ลงทะเบียน

รายการไฟล์แนบ :
หนังสือเชิญสัญจร 4.pdf ( Filesize : 1 MB )
Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1224 (Online : 1)