ขอแสดงความยินดีกับ ทนพ.สวาท อุดมศรี ทนพญ.สมพิศ ปินะเก และ ทนพ.นิทัศน์ น้อยจันอัด

2018-01-20 20:53:24 By Admin |  1782    0    0
Language : Thai | English

27021176_1578321368915093_7362204428591793562_o.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ 

1. ทนพ.สวาท อุดมศรี ได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2560
2. ทนพญ.สมพิศ ปินะเก ได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2560
3. ทนพ.นิทัศน์ น้อยจันอัด ได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2560

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1641 (Online : 5)