ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ทนพญ.พรรณี พิเดช

2018-01-20 20:48:54 By Admin |  1012    0    0
Language : Thai | English

 

26814520_1576309355782961_5286675028711832743_n.jpg

 

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ทนพญ.พรรณี พิเดช ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทบริการ

Copyright © 2009-2019 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2365 (Online : 4)