กำหนดการประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

2020-09-24 22:25:21 By Admin |  269    0    0

สัญจร-3-63-annual-meeting.png

รายการไฟล์แนบ :
หนังสือเชิญประชุมใหญ่63(แก้ไข)270963.pdf ( Filesize : 112 KB )
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 847 (Online : 1)