สมาคมฯยินดีให้ความช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯที่ประสบอุทกภัย

2020-08-06 09:55:06 By Admin |  818    0    0

ช่วยเหลืออุทกภัย-63.png

 

 

สมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ท่านใดได้รับประสพอุทกภัย

สมาคมฯยินดีให้ความช่วยเหลือ ตามนโยบาย โดยกรอกแบบฟอร์มและส่งเอกสารมาที่สมาคมฯ

 

โดยส่งเอกสารมาที่สมาคมฯ หรือ email: amtt2506@gmail.com 

ทั้งนี้เอกสารที่นำส่ง ขอให้มีรูปภาพที่แสดงความเสียหายแนบมาประกอบการพิจารณา

* ขอความกรุณาส่งเอกสารหลักฐานภายใน 30 วัน หลังจากประสบภัย

รายการไฟล์แนบ :
แบบขอรับการช่วยเหลือประสบสาธารณภัย.pdf ( Filesize : 89 KB )
Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2798 (Online : 4)