สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย รับมอบ PPE, Goggle, Face shield และ N95

2020-06-10 13:10:54 By Admin |  275    0    0

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ รับมอบ PPE, google, face shield  และ N95

จาก ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ และ คุณนิเวศน์ ประยูรเธียร

รวมมูลค่า 300,000 บาท

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ MT ในห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เพื่อต่อสู่กับ COVID -19 ค่ะ

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3086 (Online : 5)