รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์อาสา ( MT for COVID -19 ) ฉบับที่ 2

2020-04-12 08:34:06 By Admin |  2131    0    0

3637005.jpg

 

สารจาก นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ฉบับที่ 2

              ตามที่สมาคมได้ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์อาสา(MT for COVID-19) เพื่อทำโครงการ "Kaokonlakao fight COVID-19 with MT Hero" ไป มีนักเทคนิคการแพทย์อาสาสมัครเข้ามามากมาย ทั้งประเทศ จำนวน 632 คนเป็นกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 193 คนและ มีจำนวนคลินิกเทคนิคการแพทย์และโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนวน 102 แห่ง โดยอยู่ในเขต กรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 17 แห่ง ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมเป็น MT Hero ในครั้งนี้
         แต่เนื่องจาก วิธีการตรวจ COVID-19 ด้วย ชุดตรวจ Rapid test (IgM/IgG) ยังมีปัญหาด้านคุณภาพและมีข้อจำกัดเรื่องความไวของชุดทดสอบในการตรวจชันสูตรการติดเชื้อ ประกอบกับ ภาครัฐบาล มีนโยบายควบคุมการระบาดของโรคด้วยการตรวจวิเคราะห์การติดเชื้อด้วยวิธี RT PCR ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งมีจำนวนมาก อย่างเร่งด่วน ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช. จึงขอให้สมาคมฯ พิจารณาเลื่อนแผนการตรวจ Serological Test ออกไปก่อน เพื่อให้มีความชัดเจนด้านวิชาการและความพร้อมของผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบชนิดรวดเร็วโดยสมบูรณ์ก่อน  และอยากจะได้รับความร่วมมือจากสมาคมฯโดยการนำเครือข่ายนักเทคนิคการแพทย์อาสาที่มีอยู่  ช่วยภาครัฐผ่าวิกฤติ COVID -19 ด้วยการร่วมกันเก็บ Nasopharyngeal Swab เพื่อส่งตรวจ โดยวิธี RT PCR  โครงการนี้จะเริ่มต้นดำเนินการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลก่อน แล้วจะขยายไปต่างจังหวัด      อนึ่ง ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าชุดอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ทางสำนักป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม) และ สปสช. จะเป็นคนรับผิดชอบ โดย สปคม.จะดำเนินการฝึกอบรมวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจอย่างถูกวิธี ให้กับนักเทคนิคการแพทย์อาสาทุกคน เพื่อให้การเก็บตัวอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน รวมทั้งให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยและโครงการได้เตรียมห้องความดันลบ สำหรับการเก็บสิ่งส่งตรวจไว้ให้ด้วย

          ทางสมาคมฯจึงขอความร่วมมือนักเทคนิคการแพทย์อาสา MT Hero อีกครั้ง ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดที่พร้อมจะมาเป็น MT SuperHero ในการเก็บ Nasopharyngeal Swab ในโครงการ Active case finding in Community ของ สำนักป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  โปรดลงทะเบียนใน Google form อีกครั้งค่ะ

 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ
โปรดคลิ๊กที่ลิงค์นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnNIc0vuDSizy_PztysUazvXjaljl03-8rvQdLqNmAWiL1uw/viewform?usp=send_form

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3088 (Online : 4)