รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์อาสา (MT for COVID-19)

2020-04-05 00:47:32 By Admin |  13683    0    0MT COVID-19.jpg

สารจาก นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

 

ถึงเวลาแล้วที่ นักเทคนิคการแพทย์ ต้องปรับโหมดการทำหน้าที่ตรวจวินิจฉัยในเชิงรับ มาเป็นโหมดทำงานแบบเชิงรุก ในการตรวจสืบค้นหาคนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 แบบปูพรมถึงบ้าน เพื่อช่วยลดการระบาด ต้องขอรบกวนพี่น้องเทคนิคการแพทย์ทุกท่านที่มีความตั้งใจสามารถช่วยเป็นจิตอาสาได้ (มีค่าตอบแทนและค่าดำเนินการ บางส่วน)

ด้วยสถานการณ์ไวรัส COVID - 19 ที่แพร่ระบาดขณะนี้

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯรวมกับมูลนิธิและภาคเอกชนได้จัดทำ โครงการ Kaokonlakao fight COVID-19 with MT Hero ขึ้น เพื่อระดมทุนมาเป็นค่าดำเนินการโครงการดังกล่าว

ซึ่งเป้าหมายของโครงการนี้ คือการสืบค้น หาคนกลุ่มเสี่ยง ที่อาจเข้าข่ายหรืออาจสงสัยว่าจะเป็น PUI หรือไม่ โดย โครงการจะจัดส่ง นักเทคนิคการแพทย์ ไปเจาะเลือด ผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินคัดกรองเบื้องต้น ถึงบ้านเพื่อนำเลือดมาตรวจที่ห้องแล็บ ฟรี !!

ปัจจุบัน โครงการฯ อยู่ในระหว่าง ขอหารือในข้อกฎหมายจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และสถานการณ์แบบนี้ จึงใคร่ขอความกรุณานักเทคนิคการแพทย์ทุกท่านและคลินิคแล็บเทคนิคการแพทย์ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่พร้อมช่วยเหลือโครงการฯ นี้ในเบื้องต้นขอรบกวนนักเทคนิคการแพทย์ที่พอมีเวลาช่วยงานในส่วนดังกล่าวข้างต้นได้ โปรดลงทะเบียนใน Google form จากนั้นจะมีการทำความเข้าใจเรื่องรูปแบบการทำงานของโครงการฯต่อไป

 

โอกาสนี้ขอรบกวนนักเทคนิคการแพทย์ในการช่วยชาติครั้งนี้ด้วยครับ

 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

กดที่ลิงค์นี้

https://forms.gle/5snyVBk4vz3k74Ax5 

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3809 (Online : 6)