ขยายเวลา !!!! รับสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ/วิจัย, ด้านบริหาร, ด้านบริการ

2020-04-29 14:52:13 By Admin |  1592    0    0

ขยายเวลาเทคนิคการแพทย์ดีเด่น.jpg

 

Pages from คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับการพิจารณาเป็น นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น (1)_Page_1.jpg

Pages from คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับการพิจารณาเป็น นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น (1)_Page_2.jpg

Pages from คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับการพิจารณาเป็น นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น (1)_Page_3.jpg

รายการไฟล์แนบ :
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับการพิจารณาเป็น นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น (1).docx ( Filesize : 34 KB )
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 818 (Online : 3)