การสมัครขอรับทุนการประชุมประชุมประจำปีครั้งที่ 55 ของสมาคมเทคนิคการแพทย์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (PAMET) ร่วมกับ การประชุมกลุ่มอาเซียนในหัวข้อ เรื่อง “เทคนิคการแพทย์ ภายใต้การอุปถัมภ์ของ AAMLS”

2019-10-09 09:38:33 By Admin |  247    0    0

Philippines.jpg

Copyright © 2009-2019 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2525 (Online : 2)