โครงการแลกเปลี่ยนนักเทคนิคการแพทย์ไทยและเกาหลีใต้

2019-09-03 16:04:52 By Admin |  5023    0    0
Language : Thai | English

เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย คุณกัลยาณี ตรีสุวรรณ วิเทศสัมพันธ์ ได้เดินทางไปร่วมประชุมวิชาการ the 57th Congress of the Korean Association of Medical Technologist & International Conferences ที่เมือง Pyeongchang ประเทศเกาหลีใต้ ในการนี้สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ และสมาคมเทคนิคการแพทย์ของประเทศเกาหลี (KAMT) ได้ทำความตกลงร่วมกันในโครงการแลกเปลี่ยนนักเทคนิคการแพทย์ระหว่างประเทศ (exchange program) ไปเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักเทคนิคการแพทย์ระหว่างประเทศได้ ในต้นปี 2563 นี้

125742.jpg

IMG_9100.JPG

IMG_9101.JPG

IMG_9102.JPG

 

IMG_9104.JPG

IMG_9105.JPG

IMG_9106.JPG

Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1008619 (Online : 2)