สมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย ท่านใดที่ได้รับประสพภัยจากพายุ "โพดุล" ทางสมาคม ยินดีให้ความช่วยเหลือ ตามนโยบายของสมาคม

2019-08-31 22:43:43 By Admin |  194    0    0

Logo-สมาคม.jpg

สมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ท่านใดได้รับประสพภัยจากพิษพายุฝน

"โพดุล"

สมาคมฯยินดีให้ความช่วยเหลือ ตามนโยบาย โดยกรอกแบบฟอร์มและส่งเอกสารมาที่สมาคมฯ

 

โดยส่งเอกสารมาที่สมาคม หรือ email: ranaporn.pra@gmail.com 

ทั้งนี้เอกสารที่นำส่ง ขอให้มีรูปภาพที่แสดงความเสียหายแนบมาประกอบการพิจารณา

 

 

 

รายการไฟล์แนบ :
25351_แบบขอรับความช่วยเหลือในการประสบสาธารณภัย.pdf ( Filesize : 89 KB )
Copyright © 2009-2019 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2329 (Online : 3)