การให้ทุนสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยของสมาชิก ประจาปี 2563

2019-08-26 12:35:20 By Admin |  161    0    0

 

Logo-สมาคม.jpg

ประกาศสมาคม ทุนวิจัย 63_Page_1.jpg

ประกาศสมาคม ทุนวิจัย 63_Page_2.jpg

ประกาศสมาคม ทุนวิจัย 63_Page_3.jpg

ประกาศสมาคม ทุนวิจัย 63_Page_4.jpg

ประกาศสมาคม ทุนวิจัย 63_Page_5.jpg

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศสมาคม ทุนวิจัย 63.pdf ( Filesize : 244 KB )
Copyright © 2009-2019 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2326 (Online : 2)