สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือสมาชิกจากเหตุอัคคีภัย

2019-08-26 12:29:35 By Admin |  645    0    0

amtt_logo.gif

S__8151080.jpg

 

          จากข่าวเหตุเพลิงไหม้บ้านพักของทางราชการ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี เลขที่ 421/34 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.20 น. ทำให้ได้รับความเสียหายทั้งหลังพร้อมทรัพย์สิน ซึ่งผู้ประสบภัยเป็นสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  

         ในการนี้สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกในเหตุการณ์นี้ตามหลักเกณฑ์ของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท แก่ ทนพญ.ณัฏฐกัญจน์ ทิพย์เครือ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ เป็นที่เรียบร้อย

         จึงเรียนสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯให้ทราบโดยทั่วกัน

 

S__8069141.jpg

S__8069142.jpg

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1022 (Online : 4)