สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯและสมาชิก ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

2019-08-26 12:57:32 By Admin |  608    0    0

AMTT01-ศิษย์เก่าดีเด่น-มช..jpg

 

        เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ได้มีประกาศสมาคมศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯอีก 2 ท่าน คือ รศ.ดร.ทนพญ. สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ ผศ.ดร.ทนพ. ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นในครั้งนี้ด้วย

        สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ จึงขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯและสมาชิก ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มา ณ โอกาสนี้

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1022 (Online : 4)