นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธาณสุข เป็นเกียรติร่วมงานการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562

2019-08-24 10:32:04 By Admin |  964    0    0

554321.jpg

 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562

 

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ได้ให้เกียรติร่วมงาน

"การประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562" 

และ

"เกษียณสมัย มุทิตาจิตผู้ปิดทองหลังพระปฏิมา"

 

จัดขึ้นโดยชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และเครือข่ายเทคนิคการแพทย์เขตสุขภาพที่ 4

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  พระนครศรีอยุธยา 

 

70721.jpg

554322.jpg

S__15818769.jpg

S__15818770.jpg

S__15818771.jpg

71302.jpg

S__15818775.jpg

S__15818765.jpg

113792.jpg

 

S__15818776.jpg

S__15818764.jpg

71303.jpg

113796.jpg

S__15818798.jpg

113807.jpg

S__15818793.jpg

S__15876099.jpg

S__15818828.jpg

S__15818819.jpg

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1021 (Online : 3)