นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้บรรยายในหัวข้อ “PROFESSIONAL PRACTICE IN MEDICAL LABORATORY, THAILAND” ใน Inaugural Scientific Conference AAMLS

2015-10-04 01:58:59 By Admin |  1145    0    0

Picture1.jpg

วันนี้ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้บรรยายในหัวข้อ “PROFESSIONAL PRACTICE IN MEDICAL LABORATORY, THAILAND” ใน Inaugural Scientific Conference AAMLS ที่เมือง Yogyakarta ประเทศ Indonesia 

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1435 (Online : 5)