ภาพบรรยากาศการอบรม "Medical Technologist and Public Healthcare" ในงาน MDA 2019

2019-07-22 21:45:15 By Admin |  894    0    0
amtt_logo.gif   01-18-MDA2019.jpg
 

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ จัดหลักสูตรอบรมและบรรยาย

ในหัวข้อ "Medical Technologist and Public Healthcare"  

ในงาน Medical Device ASEAN 2019  

วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562

IMPACT Exhibition Center, Hall 5-6, Bangkok, Thailand

MDA_190722_0001.jpgMDA_190722_0002.jpgMDA_190722_0003.jpgMDA_190722_0005.jpg

MDA_190722_0006.jpgMDA_190722_0007.jpgMDA_190722_0008.jpgMDA_190722_0009.jpg

Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2046 (Online : 3)