ขอเชิญประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๒

2019-07-06 10:10:45 By Admin |  2283    0    0

ประชุมกระทรวง.jpg

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆตามไฟล์แนบ

รายการไฟล์แนบ :
หนังสือเชิญประชุม.pdf ( Filesize : 238 KB )
2.กำหนดการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์สธ..pdf ( Filesize : 57 KB )
3.ใบสมัครเข้าร่วมการประชุม..pdf ( Filesize : 90 KB )
4.แบบฟอร์มการจองห้องพัก..pdf ( Filesize : 186 KB )
5.ใบสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ.pdf ( Filesize : 55 KB )
1 โครงการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ 2019 07 05 SJ .pdf ( Filesize : 231 KB )
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1021 (Online : 3)