ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ บรรยายในหัวข้อ “Education and Registration in Thailand” ใน Inaugural Scientific Conference AAMLS

2015-10-04 01:57:25 By Admin |  818    0    0

Picture1.jpg

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ กรรมการและวิเทศสัมพันธ์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้บรรยายในหัวข้อ “Education and Registration in Thailand” ใน Inaugural Scientific Conference AAMLS ที่เมือง Yogyakarta ประเทศ Indonesia

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1642 (Online : 4)