สมาชิกและคณะกรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมบริจาคเงิน 100,000 บาท ณ วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี

2019-06-24 18:06:07 By Admin |  589    0    0

amtt_logo.gif


         1561268062524-13.jpg

 

 

 

 

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดย ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้นำเงินที่สมาชิกร่วมบริจาคในงานประชุมสมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 43 ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้กับผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย(29 มิถุนายนของทุกปี) ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี 

 

1561268062610-4.jpg1561268062634-5.jpg1561268062698-7.jpg1561268062734-8.jpg1561268062767-9.jpg1561268062371(1)-1.jpg

 

 

 

 

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1021 (Online : 3)