การประชุม Inaugural Scientific Conference AAMLS ที่เมือง Yogyakarta ประเทศ Indonesia

2015-10-06 01:52:39 By Admin |  960    0    0

Picture1.jpg

เสร็จสิ้นการประชุม Inaugural Scientific Conference AAMLS ที่เมือง Yogyakarta ประเทศ Indonesia ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2558 โดย ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ และ ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ กรรมการและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับความสนใจจากบรรยายและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเทคนิคการแพทย์นานาชาติที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ ยังได้ทำหน้าที่ Board of Directer และ รศ.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์ ได้ทำหน้าที่ Advisory board ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1436 (Online : 3)