ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมสามัญประจาปี 2562 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 14 : 00 –15 : 00 น. ห้องประชุมเพชร โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

2019-05-16 08:22:28 By Admin |  797    0    0

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมสามัญประจาปี 2562
S__82567170.jpg
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562
เวลา 14 : 00 –15 : 00 น.
ห้องประชุมเพชร โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

 

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1599 (Online : 2)