ภาพบรรยากาศความร่วมมือสมาคมเทคนิคการแพท์แห่งประเทศไทยฯ ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุม 11 th Asia-pacific Forum of Medical Laboratory Sciences 2019 ( APFMLS 2019) in TAIWAN

2019-05-03 20:43:54 By Admin |  3867    0    0
Language : Thai | English

ภาพบรรยากาศความร่วมมือสมาคมเทคนิคการแพท์แห่งประเทศไทยฯ ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุม 11 th Asia-pacific Forum of Medical Laboratory Sciences 2019 ( APFMLS 2019) in TAIWAN ระหว่าง วันที่  28-30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

509520.jpg

509522.jpg

Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1008619 (Online : 2)