กำหนดการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1

2019-03-01 14:15:39 By Admin |  1654    0    0

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้จัดการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรูปแบบการบรรยายวิชาการ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับคะแนน CMTE 5 คะแนน โดยมีกำหนดการดังนี้ (มีเอกสารรายละเอียดแนบ)

 

IMG_8218.JPG

 

 

รายการไฟล์แนบ :
โครงการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1_+กำหนดการ edit 13มีค62.pdf ( Filesize : 701 KB )
กำหนดการสัญจร#1_ขอนแก่น_edit13Mar19.pdf ( Filesize : 378 KB )
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1021 (Online : 2)