“เตรียมพร้อมกำลังคน รับมือการเปลี่ยนแปลง” บทสัมภาษณ์ของ รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร

2015-11-30 01:45:42 By Admin |  1005    0    0

Picture1.jpg

“เตรียมพร้อมกำลังคน รับมือการเปลี่ยนแปลง”

บทสัมภาษณ์ของ รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และ กรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1437 (Online : 5)