สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯเยียวยาสมาชิก 19 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ ปาบึก

2019-02-19 14:11:39 By Admin |  1284    0    0

 

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เข้าทำการช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกจำนวน 19 ราย

ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้นักเทคนิคการแพทย์ผู้ประสบภัยได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมต่อไป 

(รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือตามเอกสารแนบ)

S__84500534.jpg

S__84500535.jpg

 

 

รายการไฟล์แนบ :
เลขปณ.ลงทะเบียน.pdf ( Filesize : 2 MB )
อุทำภัย2561-25648ครั้งที่ 3.pdf ( Filesize : 54 KB )
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1022 (Online : 4)