สมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย ท่านใดที่ได้รับประสพอุทกภัยจากพิษพายุฝน ปาบึก ทางสมาคม ยินดีให้ความช่วยเหลือ ตามนโยบายของสมาคม

2019-01-06 15:24:39 By Admin |  1024    0    0

Pabuk-banner.gif

สมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย ท่านใดที่ได้รับประสพอุทกภัยจากพิษพายุฝน "ปาบึก"

ทางสมาคมฯยินดีให้ความช่วยเหลือ ตามนโยบาย

โดยกรอกแบบฟอร์มและส่งเอกสารมาที่สมาคม เอกสารแนบ

สามารถยื่นเรื่องได้ ภายในวันที่  7-15 มกราคม 2562  โดยส่งเอกสารมาที่สมาคม หรือ email: ranaporn.pra@gmail.com 

ทั้งนี้เอกสารที่นำส่ง ขอให้มีรูปภาพที่แสดงความเสียหายแนบมาประกอบการพิจารณา

รายการไฟล์แนบ :
ใบขอรับการให้ความช่วยเหลือ.pdf ( Filesize : 39 KB )
Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2046 (Online : 4)