สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯเตรียมเยียวยาสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากพายุ ปาบึก

2019-01-06 15:24:37 By Admin |  537    0    0

ขอให้สมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบขอรับความช่วยเหลือในการประสบสาธารณภัยได้ที่นี่ ตามไฟล์แนบ

 

และส่งเอกสารให้สมาคมฯได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม ถึง วันที่ 15 มกราคม 2562 ทั้งนี้เอกสารที่นำส่ง ranaporn.pra@gmail.com  ขอให้มีรูปภาพที่แสดงความเสียหายแนบมาประกอบการพิจารณา

ปาบึก.jpg

รายการไฟล์แนบ :
ใบขอรับการให้ความช่วยเหลือ.pdf ( Filesize : 39 KB )
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2900 (Online : 2)