บรรยากาศการจองคูหาและชั่วโมงบรรยายคึกคัก สมาคมฯแจงงานประชุมประจำปี/นานาชาติสุดยิ่งใหญ่

2018-12-18 16:27:22 By Admin |  773    0    0

IMG_5535.JPG

                    ตามที่บริษัทและห้างร้านต่างๆ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42 จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาแล้วนั้น งานประชุมประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี การนี้สมาคมฯจึงได้เรียนเชิญบริษัท ห้างร้าน ผู้แทนฯร่วมงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณ ณ ห้อง Convention A โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร ในอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 โดยงานได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป 

IMG_5521.JPG

 

 

                     ภายในงาน สมาคมฯได้ชี้แจงรายละเอียดและความสำคัญของการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 43 “Breakthrough in Medical Technology” และการประชุมนานาชาติ The 6th Congress of the Asia Association of Medical Laboratory Scientists (AAMLS 2019) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2562 พร้อมกับเปิดให้ได้จองคูหาแสดงผลิตภัณฑ์ และชั่วโมงการบรรยายในงานเลี้ยงโดยมีวาระดังนี้
16.00 น. ประชุมชี้แจง ตอบข้อซักถาม จองคูหาแสดงผลิตภัณฑ์ และชั่วโมงการบรรยาย
18.00 น. งานเลี้ยงขอบคุณ (รับประทานอาหารโต๊ะจีน)

IMG_5540.JPG

IMG_5531.JPG

IMG_5537.JPG

IMG_5526.JPG

ทั้งนี้บริษัทต่างๆได้ให้ความสนใจและได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ทางสมาคมฯจึงขอขอบพระคุณท่านที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯ ด้วยดีตลอดมา อนึ่งการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 43 “Breakthrough in Medical Technology” และการประชุมนานาชาติ The 6th Congress of the Asia Association of Medical Laboratory Scientists (AAMLS 2019) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2562 นี้ ถือว่าเป็นปีที่มีจำนวนคูหามากที่สุดเท่าที่เคยจัดมาถึง 245 คูหาอีกด้วย

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2890 (Online : 2)