ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณพร้อมจองคูหาแสดงผลิตภัณฑ์ และชั่วโมงบรรยาย

2018-12-03 10:49:38 By Admin |  1537    0    0

ร่วมจองบู๊ต.jpg

ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณพร้อมจองคูหาแสดงผลิตภัณฑ์ และชั่วโมงบรรยาย

 

ตามที่บริษัทและห้างร้านต่างๆ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42 จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาแล้วนั้น งานประชุมประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี การนี้สมาคมฯ มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณ ณ ห้อง Convention A โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร ในอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 เป็นต้นไป

ในวันดังกล่าวสมาคมฯ ขอชี้แจง การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 43 “Breakthrough in Medical Technology” และการประชุมนานาชาติ The 6th Congress of the Asia Association of Medical Laboratory Scientists (AAMLS 2019) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2562 พร้อมกับเปิดให้ท่านได้จองคูหาแสดงผลิตภัณฑ์ และชั่วโมงการบรรยายในงานเลี้ยงโดยมีวาระดังนี้
16.00 น. ประชุมชี้แจง ตอบข้อซักถาม จองคูหาแสดงผลิตภัณฑ์ และชั่วโมงการบรรยาย
18.00 น. ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ (รับประทานอาหารโต๊ะจีน)
เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการล่วงหน้า ขอให้ท่านแจ้งจำนวนและหมายเลขของคูหาแสดงผลิตภัณฑ์ ชั่วโมงการบรรยาย และการสนับสนุนอื่นๆ ที่บริษัทท่านต้องการ พร้อมจำนวนผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ ตามเอกสารแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมกันนี้ และโปรดส่งกลับ ที่เบอร์โทรสาร 0-2948-5758 หรือ E-mail: ranaporn.pra@gmail.com , ID Line: pou_pee16 ภายในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณรณพร ประสงค์สุข โทร 0-2948-5757, 08-8681-1581

ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติมาร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว และขอขอบพระคุณท่านในการสนับสนุนสมาคมฯ ด้วยดีตลอดมา

 

ขอแสดงความนับถือ

ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3089 (Online : 5)