คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เดินทางมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2016-02-28 01:42:53 By Admin |  1161    0    0

 

Picture2.jpgPicture1.jpg

Picture3.jpg

 

เมื่อวานนี้ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 8.30 นาที คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เดินทางมาลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

 

ภาพตัดมาจากบางส่วนของวีดีโอข่าวราชสำนัก ช่อง 7 http://s.ch7.com/162770

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1438 (Online : 2)