สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯเผยวิสัยทัศน์ สนับสนุนยุทธศาสตร์แล็บอาเซียน

2018-09-16 16:27:02 By Admin |  1682    0    0

ประธาน AACLS ประชุมความร่วมมือกับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ หารือ 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การวางแผนกำลังคนของนักเทคนิคการแพทย์ในอาเซียน, โครงการการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนนักเทคนิคการแพทย์ระหว่างกัน, การจัดทำวารสารวิชาการของ AACLS และการทำงานวิจัยร่วมกัน, การสนับสนุนการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์, การส่งเสริมศักยภาพห้องปฎิบัติการให้มีความตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่อเทคโนโลยี

ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดเผยกับ “เมดเทคทูเดย์“เมื่อเย็นวานนี้ (14 ก.ย.) ภายหลังเสร็จสิ้นงาน “THAILAND LAB International 2018” หรืองานแสดงสินค้าด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และการประชุมการค้าระหว่างประเทศครั้งที่ 8 (8TH INTERNATIONAL TRADE EXHIBITION AND CONFERENCE on Analytical Laboratory Equipment & Technology, Biotechnology & Life Sciences and Chemicals & Safety) ซึ่งบริษัท VNU Exhibitions Asia Pacific จัดขึ้น และสมาคมฯ ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ว่า ในส่วนของสมาคมฯ ที่มีการจัดบรรยายทางวิชาการตลอด 3 วันที่ผ่านมา ประเมินภาพรวมความน่าสนใจแล้วอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยมีผู้ให้คะแนนความน่าสนใจระดับมากถึงมากที่สุดถึง 77 % ขณะที่ภาพรวมของวิทยากรก็ได้รับการประเมินว่านำเสนอได้ดีมากถึงมากที่สุด 80% เช่นกัน

3177.jpg

ดร.สลักจิต เปิดเผยต่อว่า ในงานดังกล่าว ทางสมาคมฯ ได้เชิญ Dr. Miswar Fattah ประธาน AACLS (ASEAN Association of clinical Laboratory Scientists) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ มีสมาชิก 8 ประเทศได้แก่. มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน พม่า กัมพูชาและไทย ที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯเป็นสมาชิก มาบรรยาย โดยภายหลังการบรรยายได้มีการประชุมความร่วมมือระหว่าง AACLS กับสมาคมฯ ด้วย

ดร.สลักจิต เปิดเผยต่อไปอีกว่า ประธาน AACLS ได้หารือเรื่องยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนางานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของอาเซียน ใน 5 ประเด็นสำคัญคือ การวางแผนกำลังคนของนักเทคนิคการแพทย์ในอาเซียน, โครงการการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนนักเทคนิคการแพทย์ระหว่างกัน, การจัดทำวารสารวิชาการของ AACLS และการทำงานวิจัยร่วมกัน, การสนับสนุนการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์, การส่งเสริมศักยภาพห้องปฎิบัติการให้มีความตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่อเทคโนโลยี


การประชุมความร่วมมือระหว่าง AACLS กับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ

ดร.สลักจิต กล่าวอีกว่า สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ในฐานะภาคีสมาชิก AACLS พร้อมสนับสนุนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของอาเซียน ซึ่งในส่วนของการพัฒนาบุคลากร สมาคมฯ ชุดนี้จะมีโครงการคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์ไทย ไปแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมให้เทคนิคการแพทย์ไทยก้าวทันเทคโนโลยีด้วย จึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของอาเซียน ตามที่ประธาน AACLS ได้นำเสนอไว้

“ประธาน AACLS ชื่นชม ที่เราสื่อสารให้สมาชิกทราบถึง การแพทย์แม่นยำ Precision medicine และพยายามผลักดันกันอยู่ ซึ่งที่อินโดนีเซียได้เริ่มทำแล้วในชื่อ high personalize test ตาม 11 trend ของ lab” ดร.สลักจิตกล่าว

 

ทั้งนี้ 11 trend ของ lab ที่ประธาน AACLS กล่าวถึง ได้แก่ การสร้างความสมดุลย์ของห้องปฏิบัติงานกลาง และห้องปฏิบัติการรอบนอก การทดสอบเฉพาะทาง การทดสอบที่ตรวจได้หลายรายการในครั้งเดียว การใช้เทคโนโลยีที่ง่ายและให้ผลได้เร็ว การทดสอบที่ใช้ตัวอย่างน้อย การทดสอบเฉพาะบุคคล การเพิ่มความครอบคลุมของการทดสอบในระบบประกันสุขภาพ การใช้ระบบสารสนเทศ การใช้ชุดทดสอบเพื่อการป้องกันโรค การใช้ชุดทดสอบเพื่อการวินิจฉัยทางห้องปฎิบัติการ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัย

3169.jpg

3173.jpg

แหล่งข่าว https://www.medtechtoday.org/amtt_aacls/

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3089 (Online : 5)