คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วาระ 2558-2561 ได้กำหนดวันรับมอบงาน

2018-08-03 23:14:24 By Admin |  1147    0    0
D3-1-427.jpg
คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วาระ 2558-2561 ได้กำหนดวันรับมอบงานให้กับคณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วาระ 2561-2564 ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ห้องประชุม ณ อาคารที่ทำการสมาคมฯ
 
คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วาระ 2558-2561ใคร่ขอขอบพระคุณสมาชิกฯและนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯด้วยดีเสมอมา
 
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1606 (Online : 15)