ขอแสดงความยินดีกับ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานคนที่ 2 ของ AAMLS BOD (Board of Directer)

2017-09-24 08:39:26 By Admin |  3038    0    0
Language : Thai | English

S__213934086.jpg

ขอแสดงความยินดีกับ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานคนที่ 2 ของ AAMLS BOD (Board of Directer)

Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 985740 (Online : 2)