สรุปผลงานฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วาระ 2558-2561

2018-08-03 08:07:05 By Admin |  1247    0    0
Screen Shot 2561-08-03 at 07.59.25.png
สรุปผลงานฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วาระ 2558-2561 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบ
 
ขอขอบพระคุณสมาชิก และนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
รายการไฟล์แนบ :
สรุปผลงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมเทคนิคกา.pdf ( Filesize : 29 MB )
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1110 (Online : 2)