หนังสั้น เรื่อง“นักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาล” โดย นายทวีศักดิ์ สายอ๋อง

2017-06-29 14:47:25 By Admin |  478    0    0

คลิปวีดีโอ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง "60ปี เทคนิคการแพทย์ไทย" ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560
ใน concept "บทบาทวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อสุขภาพประชาชนและสังคมไทย"
รางวัลที่ 1 หนังสั้น เรื่อง“นักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาล” โดย นายทวีศักดิ์ สายอ๋อง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1605 (Online : 6)