ขอแสดงความยินดีแด่ ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ ที่ได้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบ

2018-05-31 14:21:33 By Admin |  1068    0    0

34096019_2084908055124541_2139755567315419136_n.jpg

33992740_2084909655124381_2476567469603422208_n.jpg

34030992_2084907961791217_6041392000320667648_n.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีแด่ ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ ที่ได้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบ ในงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561

Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3018 (Online : 1)