หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันนี้ (28 พฤษภาคม 2561) ได้ลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ประวัติของ รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์ และ ทนพญ.ราณี ตาเดอินทร์ ผู้ที่ได้รับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น

2018-05-28 14:19:00 By Admin |  703    0    0

33710693_1747402732006955_2433145848457068544_o.jpg

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันนี้ (28 พฤษภาคม 2561) ได้ลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ประวัติของ รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์ และ ทนพญ.ราณี ตาเดอินทร์ ผู้ที่ได้รับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ผู้สร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพ โดยมอบรางวัล ณ งานประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ภาพจาก รศ.ทนพ.สมชาย วิริยยุทธกร กรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1677 (Online : 4)