ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42 (MT Innovation)

2018-05-24 14:15:40 By Admin |  1034    0    0

33222879_1742965965783965_3909679094274457600_n.jpg

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42 (MT Innovation) ซึ่งจัดโดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ในการนี้ได้มอบประกาศนียบัตรและภาพที่ระลึกให้แก่เทคนิคการแพทย์ดีเด่น รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์ และ ทนพญ.ราณี ตาเดอินทร์

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1676 (Online : 2)