ข่าวการประชุมวิชาการ ASEAN Congress of Clinical Laboratory Sciences (ACCLS) 2018 นำเสนอในโทรทัศน์ในบาหลี

2018-05-06 13:54:21 By Admin |  276    0    0

ข่าวการประชุมวิชาการ ASEAN Congress of Clinical Laboratory Sciences (ACCLS) 2018 ซึ่งเป็นการจัดประชุมครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้น ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยข่าวนี้นำเสนอในโทรทัศน์ในบาหลี ซึ่งจะมีภาพ ทนพ.สมชัย นายกสมาคมฯและกรรมการสมาคมฯหลายท่านกำลังทำหน้าที่

Copyright © 2009-2019 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2647 (Online : 3)