ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายนที่ผ่านมา คณะกรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ผู้ที่ได้รับทุนประชุมวิชาการ และสมาชิกสมาคมผู้ที่สนใจ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ACCLS 2018 ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

2018-05-01 13:48:41 By Admin |  750    0    0

31676820_1720575334689695_8814286336170131456_n.jpg

ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายนที่ผ่านมา คณะกรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ผู้ที่ได้รับทุนประชุมวิชาการ และสมาชิกสมาคมผู้ที่สนใจ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ACCLS 2018 ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ในการนี้ ผศ.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ และ ทนพญ.พรสุรี พงษ์สุชาติ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุม AACLS council members ด้วย โดย มี ผศ.ทนพญ.ปาลนี เป็น President และในวาระ 2018-2020 ผศ.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ และ ทนพญ.พรสุรี พงษ์สุชาติ จะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุม AACLS council members โดย ผศ.ทนพญ.ปาลนี เป็น Past President ทนพ.สมชัย เป็น Council member และ ทนพญ.พรสุรี เป็น auditor 

หมายเหตุ - ACCLS ย่อมาจาก ASEAN Congress of Clinical Laboratory Sciences

- AACLS ย่อมาจาก ASEAN Association of Clinical Laboratory Sciences

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1435 (Online : 5)