สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ สมาชิกสมาคมที่ได้รับทุนฯ และนักเทคนิคการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ASEAN Congress of Clinical Laboratory Sciences (ACCLS) 2018

2018-04-25 13:36:31 By Admin |  637    0    0

31189674_1705852612828634_1652116098903713596_n.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ สมาชิกสมาคมที่ได้รับทุนฯ และนักเทคนิคการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ASEAN Congress of Clinical Laboratory Sciences (ACCLS) 2018 ในหัวข้อ Precision Medicine Through Laboratory Medicine ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1439 (Online : 2)