ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ และ ทนพญ.พรสุรี พงษ์สุชาติ เป็นตัวแทนประเทศไทย Council member เข้าประชุม Biennial General Meeting ของ AACLS

2018-04-24 13:32:38 By Admin |  671    0    0

31180303_1694411200639442_6750510652926372573_n.jpg

วันนี้ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ และ ทนพญ.พรสุรี พงษ์สุชาติ เป็นตัวแทนประเทศไทย Council member เข้าประชุม Biennial General Meeting ของ ASEAN Association Clinical Laboratory Sciences (AACLS) โดยมี ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ เป็น President และ ทนพญ.พรสุรี พงษ์สุชาติ เป็น Appointed Secretary

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1439 (Online : 2)