ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ และ ทนพญ.พรสุรี พงษ์สุชาติ เป็นตัวแทนประเทศไทย Council member เข้าประชุม Pre-Biennial General Meeting ของ AACLS

2018-04-23 13:27:13 By Admin |  693    0    0

Screen Shot 2561-08-02 at 13.26.28.png

วันนี้ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ และ ทนพญ.พรสุรี พงษ์สุชาติ เป็นตัวแทนประเทศไทย Council member เข้าประชุม Pre-Biennial General Meeting ของ ASEAN Association Clinical Laboratory Sciences (AACLS) โดยมี ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ เป็น President และ ทนพญ.พรสุรี พงษ์สุชาติ เป็น Appointed Secretary

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1480 (Online : 2)