สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ สมาชิกสมาคมที่ได้รับทุนฯ และนักเทคนิคการแพทย์ที่สนใจ ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ ASEAN Congress of Clinical Laboratory Sciences (ACCLS) 2018

2018-04-23 13:24:07 By Admin |  695    0    0

31168657_1680958341984728_5193398608469306433_n.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ สมาชิกสมาคมที่ได้รับทุนฯ และนักเทคนิคการแพทย์ที่สนใจ ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ ASEAN Congress of Clinical Laboratory Sciences (ACCLS) 2018 ในหัวข้อ Precision Medicine Through Laboratory Medicine ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1480 (Online : 2)