วันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน “เทคนิคการแพทย์ไทย”

2016-06-29 01:24:44 By Admin |  906    0    0
Language : Thai | English

วันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน “เทคนิคการแพทย์ไทย”

เมื่อ 59 ปีที่แล้ว รุ่นพี่ของเราเริ่มต้นกับคำว่า “เทคนิคการแพทย์” ณ ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล… แต่ ณ เวลานี้ เราก้าวเข้าสู่โลกยุคโลกาภิวัฒน์ งานของเราอยู่ในห้องปฏิบัติการ และ นอกห้องปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ลงไปถึงระดับชุมชน งานวิจัย หรืองานด้านอุปกรณ์การแพทย์ ก็ล้วนแต่หวังให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1022 (Online : 4)