ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.ทนพญ.ยุพิน โจ้แปง ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ชนะเลิศรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) ประเภทการพัฒนาบริการหริอการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

2018-03-28 13:19:02 By Admin |  798    0    0

29543080_1654359374644625_5177512244835678477_n.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.ทนพญ.ยุพิน โจ้แปง ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ชนะเลิศรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) ประเภทการพัฒนาบริการหริอการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในหัวข้อ การพัฒนาระบบการให้บริการธาลัสซีเมียแบบไร้รอยต่อ และ นายต่อศักดิ์ ตาวงศ์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี รางวัลรองชนะเลิศเรื่องระบบควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วใน รพ.บ้านหมอ และ รพ.สต.ในเครือข่ายสุขภาพอำเภอ ค่ะ ^^

ข้อมูลจาก https://www.matichon.co.th/news/894391

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1479 (Online : 1)